NYTA  frostskyddsgaranti för tegel vid klotterskydd

Tegelfabrikanterna har en frostskyddsgaranti som upphör när ett medel påförs på teglets yta.

NYTA metoden är ett väl beprövat klotterskydd som har visat sig inte påverka teglets frostskyddsegenskaper och därför övertar NYTA tegelfabrikantens frostskyddsgaranti.

För mer information om detta kontakta oss.