Nu kan du föreskriva ett klotterskydd för tegel, betong och putsfasader.

NYTA metoden är ett miljövänligt och beprövat sätt att skydda fasaden från klotter. Läs mer om NYTA metoden här.

Du kan även kulörsätta en betongyta med FACEAL betonglasyr. Alla NCS kulörer är tillgängliga. Läs mer om FACEAL betonglasyr här.