Nu kan du föreskriva ett klotterskydd för tegelfasader, med bibehållen 10 års  frostskyddsgaranti

NYTA metoden är ett miljövänligt och beprövat sätt att skydda tegelfasaden från klotter. Läs mer om NYTA metoden här.

Du kan även kulörsätta en betongyta med FACEAL betonglasyr. Alla NCS kulörer är tillgängliga. Läs mer om FACEAL betonglasyr här.