Faceal betonglasyr.

Förhöjer intrycket av betong och stenväggar och behåller betongväggens typiska betongyta genom sin lasyreffekt.

FACEAL är en pigmenterad lasyr som följer underlaget, den lägger sig inte som en film på ytan som vanlig färg gör utan bibehåller ytans naturliga struktur.

Det finns ett standardsortiment av FACEAL kulörer, men alla NCS och RAL kulörer går att beställa inklusive pärlande metallic och guld.

Arbetet utförs av certifierad personal och vi finns naturligtvis även med under projekteringsfasen med prover, provytor och rådgivning.

  • FACEAL är semi-transparent med olika grader av täckning
  • Eleofobisk och hydrofobic – ger ett hållbart skydd
  • Lasyren är öppen för en god fuktvandring
  • Typisk karaktär av mineral som ger ett utseende och en känsla som underlaget
  • UV resistent
  • För utom och inomhus
  • Hållbart skydd mot föroreningar