Först blästring av gammal betong, sen NYTA lasyr på vån 1-2.

På vån 3-7 impregnering med STO betongimpregnering.

OBS: Bilden är tagen innan arbetet är gjort.